Luettelo

KULLEN-KOTI GmbH

KULLEN-KOTI GmbH

  • DIN EN ISO 14001:2004
  • DIN EN ISO 9001:2015

KULLEN-KOTI GmbH

  • DIN EN ISO 14001:2004
  • DIN EN ISO 9001:2015

09.09.2021 01:09

Tarkkuudella ja tehokkuudella pyöreään reunaan

KULLEN-KOTI esittelee harjaratkaisuja automaattiseen purseenpoistoon

DeburringExpon (Karlsruhe), BlechExpon (Stuttgart) ja MSV:n (Brno/Tšekki) järjestäjät suunnittelevat messujensa järjestämistä loka- ja marraskuussa kattavien hygienia- ja turvallisuuskonseptien tukemana. Harjavalmistaja KULLEN-KOTI on vahvistanut osallistumisensa kaikille kolmelle messutapahtumalle ja keskittyy näyttelyssä metalliosien ja puolivalmisteiden täysin automatisoituun purseenpoistoon tarkoitettuihin työkaluharjoihinsa. Yrityksen hiomakiekkoharjat, jotka ovat keskeisessä asemassa prosessiin integroidussa laseraihioiden tai stanssattujen kappaleiden pyöristyksessä, ovat teknologinen kohokohta.

Nykyään prosessiin integroituun purseenpoistoon ja pyöristykseen tarkoitetut tehokkaat hiomaharjat löytyvät monista nykyaikaisten työstökeskusten työkalulehtiöistä. KULLEN-KOTIn valikoimaan kuuluvat levyharjat ja sisäharjat ovat tässä johtavassa asemassa. Ne voidaan suunnitella asiakaskohtaisesti ja sovelluskohtaisesti, ja hiomatyökaluina ne sijaitsevat usein suoraan jyrsinpäiden ja suurnopeusporien vieressä tuotanto- ja robottisolujen pikavaihtovarastoissa. Tulevissa DeburringExpossa (12.-14.10.21) ja Blechexpossa (26.-29.10.21) sekä MSV:ssä (8.-12.11.21) nämä tekniset harjat ovat KULLEN-KOTIn suunniteltujen messuesiintymisten temaattinen keskus. Erityisesti työstökoneiden rakentamisen, tuotantoautomaation ja robottiavusteisen metallintyöstön asiantuntijoiden kannattaa tutustua näihin työkaluharjoihin.

Oskilloiva reuna-ajo

KULLEN-KOTIn laajalti käytettyjen telaharjojen lisäksi yrityksen valetut levyharjat ja sorvatut sisäharjat ovat yhä tärkeämpiä prosessiin integroitujen ja täysin automatisoitujen purseenpoistoratkaisujen toteuttamisessa. Suurten valettujen ja taottujen kappaleiden erittäin joustavassa yleiskoneistuksessa kiekkoharjoja käytetään esimerkiksi teollisuusrobottien purseenpoistotyökaluina. Jos taas vaaditaan esivalmistettujen laser-, stanssaus- ja polttoleikkausosien reunojen erityistä pyöristämistä, optimaaliseksi ratkaisuksi osoittautuvat täysin automatisoitujen tuotantolinjojen planeettapäät, jotka on varustettu useilla värähtelevillä ja pyörivillä kiekkoharjoilla. Tässä yhteydessä on syytä mainita erityisesti, että KULLEN-KOTI-kiekkoharjoille on ominaista erittäin tiheä, syvälle harjan runkoon valettu karsinta, joka on erittäin mittatarkka. Tämä mahdollistaa paitsi suuren poistonopeuden myös erittäin tarkan, homogeenisen ja määritellyn reunojen viimeistelyn.

Sorvattu tarkkuus sisätiloissa

Vaikka KULLEN-KOTI:n valettuja kiekkoharjoja käytetään ensisijaisesti ulkopuoliseen työstöön, yrityksen sorvatut sisäharjat osoittautuvat arvokkaiksi porojen, sisäkierteiden ja onttojen kappaleiden purseenpoistossa ja viimeistelyssä. Lisäksi O-renkaiden syvennysten, poikittaisporausten ja muiden leikkauskohtien reunojen pyöristäminen sekä sisäkierteiden puhdistaminen ovat näiden hiomaharjojen tärkeimpiä käyttökohteita. Monissa paikoissa sisäpuoliset harjat, joita on saatavana sylinterimäisinä, kartiomaisina tai porrastettuina, ovat vakiovälineitä moniakselisten nivelrobottien varustamiseen autoteollisuuden pitkälle automatisoiduissa tuotantolinjoissa.

Ihanteellinen harjaratkaisu purseenpoistoon

Periaatteessa kaikki KULLEN-KOTIn hiomaharjat on suunniteltu varmistamaan tasainen laatu pitkän käyttöajan ajan prosessiin integroidun purseenpoiston ja pyöristyksen aikana. Tärkeä edellytys tälle on, että sekä levy- että sisäpuoliset harjat on sovitettu optimaalisesti tiettyyn sovellukseen. Muun muassa työstettävien osien geometria ja materiaali on otettava huomioon, ja täytemateriaali sekä hiomarakeiden koko ja tyyppi on sovitettava sen mukaisesti. Esimerkiksi polyamidifilamenttien ja piikarbidista, alumiinioksidista tai timantista valmistettujen hiomarakeiden yhdistelmä on osoittautunut hyväksi useita kertoja purseenpoistotekniikassa. Lisäksi tavoitellut sykliajat ja pinta- tai kehätyöstön erityisolosuhteet vaikuttavat merkittävästi hiomaharjan valintaan. Käyttökohteesta riippuen myös lankaharjalla, jossa on iskumainen hionta, voidaan saavuttaa parempi purseenpoistotulos kuin hiomaharjalla. Jos koneen tai järjestelmän rakentaja ottaa harjojen valmistajan mukaan kehitysvaiheessa, koneistuskeskuksen tai tuotantosolun tekniset suorituskykyparametrit voidaan ottaa suoraan huomioon tarvittavien työkaluharjojen erityissuunnittelussa.

Oikeanlaisten purseenpoistoharjojen käyttö avaa käyttäjälle paljon mahdollisuuksia optimoida prosessejaan integroidun, täysin automatisoidun metallintyöstön yhteydessä. Pelkästään se, että komponentti työstetään suoraan koneistuskeskuksessa tai robottisolussa lähellä lopullista ääriviivaa - eli mekaanista jatkokäsittelyä ei tarvita - voi merkitä valtavaa harppausta tehokkuudessa. Unohtaa ei pidä myöskään työturvallisuuden etua, sillä manuaaliselle purseenpoistolle tyypillinen leikkausvammojen riski poistuu kokonaan prosessiin integroidun harjanpoiston ansiosta.

Lisää uutisia

KULLEN-KOTI toimittaa harjajärjestelmiä lukuisiin rakennusteollisuuden aloihin