Luettelo

Supfina Grieshaber GmbH & Co. KG

Supfina Grieshaber GmbH & Co. KG

  • DIN EN ISO 9001:2015
  • DIN EN ISO 14001:2015

Supfina Grieshaber GmbH & Co. KG

  • DIN EN ISO 9001:2015
  • DIN EN ISO 14001:2015

12.02.2024 14:02

Autonominen valmistus - kokonaisen teollisuudenalan on päästävä perässä

Vierintälaakeriteollisuus on jäänyt jälkeen autonomisessa tuotannossa

Yhä harvemman ihmisen on tuotettava yhä enemmän ja enemmän. Tämä on jo pitkään jatkunut suuntaus menneisyydestä, joka jatkuu myös tulevaisuudessa. Siitä tulee jopa välttämättömyys. Nykyiset tuotantokonseptit vierintälaakeriteollisuudessa edellyttävät erittäin pätevää henkilöstöä, vaikka ne olisivat pitkälle automatisoituja. Ihmisiä tarvitaan käyttöön, asetuksiin ja optimointiin.

Mutta mitä tapahtuu, kun ihmisiä ei yksinkertaisesti ole enää saatavilla?

Yksi havainto, joka voidaan tehdä kaikkialla maailmassa eri syistä johtuen, on henkilöstöpula. Olipa syynä sitten koulutuksen puute, yritysten välinen kilpailu tai yksinkertaisesti kokonainen sukupolvi, joka ei halua työskennellä perinteisessä tuotantoympäristössä, lopputulos on sama.

Koska tämä ongelma ei koske ainoastaan laakeriteollisuutta vaan myös kaikkia muita teollisuudenaloja ja sektoreita, kehitys on viime vuosina ollut nopeaa. Autonominen tuotanto on jo pitkään ollut vakio monilla teollisuudenaloilla. Vierintälaakeriteollisuudessa se on kuitenkin vielä vähäistä tai olematonta. Tältä osin vierintälaakerikomponenttien tuotantoympäristön on päästävä kiinni, jotta se pysyisi kilpailukykyisenä pitkällä aikavälillä.

Syynä tähän ovat tähän asti olleet alan erityisvaatimukset. Suuri joustavuus, osien monimuotoisuus sekä pienet eräkoot ja -määrät ovat tähän asti johtaneet perinteisiin tuotantorakenteisiin. Erityisesti teollisuuslaakereiden segmentillä. Vaikka automaatioon on investoitu paljon, automaatio ei välttämättä tarkoita autonomiaa. Yksittäistapauksissa on toteutettu myös autonomisia järjestelmiä, mutta tämä on yleensä johtanut hyvin monimutkaisiin teknisiin ratkaisuihin.

Jos tarkastellaan hieman pidemmälle kuin vain teollisuusympäristöön tai teolliseen valmistukseen, tämä megatrendi tulee vielä selvemmäksi. Logistiikka-ala on edelläkävijä autonomisilla jakelukeskuksilla. Tai tarkastellaan maataloutta, jossa autonomisia sadonkorjuukoneita on kehitetty ja käytetty jo pitkään. Yhteinen nimittäjä on saman tai jopa enemmän saavuttaminen vähemmällä väellä.


Johdonmukainen kehitys vastaa megatrendiin

Supfina Grieshaber on ollut kansainvälisen vierintälaakeriteollisuuden toimittaja ja kehityskumppani vuosikymmenien ajan, ja se on ollut mukana muokkaamassa monia menneisyyden trendejä. Siksi oli itsestään selvää, että Supfina tarttuu myös tähän trendiaiheeseen. Jotta vierintälaakerirenkaan tuotantoketju voidaan kartoittaa, myös superhiontaprosessi on kartoitettava itsenäisesti. Ja juuri tässä superhionnan prosessivaiheessa syntyy erityisiä esteitä toteutuksessa. Supfinan lähtökohtana olivat myös olemassa olevat ratkaisut, kuten hyväksi havaitut RacePro- ja RaceFlex-sarjat. Vaikka niitä voidaan käyttää erittäin joustavasti ja vaikka niissä on myös korkea automaatioaste, nämä koneet on suunniteltu niin, että ihmisillä on keskeinen rooli. Koneiden asetusprosessit, tuotantosekvenssit, kuten työkalunvaihto, ja vuorovaikutus ohjausjärjestelmän kanssa on optimoitu käyttäjän kannalta.

Nämä koneet sopivat nykypäivän tuotantorakenteeseen, mutta ne eivät täytä autonomisen lähestymistavan vaatimuksia.

Supfina Race Modular-sarja on näin ollen uusi lisäys valikoimaan. Tämä järjestelmäratkaisu on kehitetty järjestelmällisesti ja hyvin tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa autonomista ja miehittämätöntä toimintaa varten. Kaikki keskeiset tuotantoprosessit on automatisoitu. Eränvaihto- tai mekaaninen asetusprosessi, työkalun tai viimeistelykivien vaihto tuotannossa ja klassinen komponenttien käsittely kartoitetaan 24/7 ilman operaattoria. Sarjan nimi kuvastaa jo sen modulaarista rakennetta, joka mahdollistaa monenlaisten toimintojen kartoittamisen. Tämä puolestaan vastaa erilaisiin prosessivaatimuksiin, jotka liittyvät erityyppisiin vierintälaakereihin. Kokoonpano voidaan mukauttaa esimerkiksi lieriörullalaakereiden, kartiorullalaakereiden, pallorullalaakereiden tai kuulalaakereiden kaltaisiin laakerimalleihin, ja sitä voidaan milloin tahansa laajentaa tulevaisuutta ajatellen.

Jotta edellä mainittu toiminnallisuus voidaan toteuttaa teknisesti, kone on varustettu ominaisuuksilla, jotka mahdollistavat koko prosessin toteuttamisen käytännössä. Koneen elementit, kuten työkappaleen käyttölaite, lohkonpidin, keskitysjärjestelmä ja työkappaleen käsittely, on suunniteltu automaattisesti toimivilla liitännöillä. Nämä ja niihin liittyvät elementit voidaan irrottaa koneesta ja palauttaa siihen 6-akselisen robotin avulla. Robotilla on siis keskeinen rooli toteutuksessa. Pelkkä robotti ei kuitenkaan riitä. Vain yhdistämällä robotti ja käsittelykone yhdeksi kokonaisuudeksi voidaan luoda käyttökelpoinen ratkaisu.

Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä on myös koko tiedonsiirto. Jos ohjaimessa ei ole operaattoria, joka voi syöttää työkappaleen ja prosessointitiedot, nämä tiedot on siirrettävä rajapintojen kautta IT-infrastruktuuriin.


Merkitys ulottuu paljon Superfinishin ulkopuolelle

Tällaisen järjestelmän käyttäjälle Superfinish-konetta ei kuitenkaan voida tarkastella irrallaan. Viimeisen käsittelyvaiheen suorittavan koneen ja koko tuotantolinjan tai -solun välinen vuorovaikutus on ratkaisevan tärkeää. Lisäksi operatiiviset ja logistiset prosessit on otettava huomioon tällaisen tuotantorakenteen suunnittelussa. Se, miten työkappaleet ja työkalut asetetaan järjestelmän käyttöön, on vain muutamia esimerkkejä keskeisistä kysymyksistä, jotka ulottuvat itse koneen ulkopuolelle.

Kun kaikkia näitä aiheita tarkastellaan tämän päivän näkökulmasta, erittäin joustava ja itsenäinen vierintälaakerituotanto näyttää olevan hyvin pitkä harppaus tulevaisuuteen. Joistakin tämä harppaus tuntuu liian kaukaiselta. Jotkut yritykset ovat kuitenkin jo ottaneet tämän valtavan harppauksen tulevaisuuteen, ja ensimmäiset Supfina Race Modular -sarjan koneet on toimitettu.

Lopuksi on todettava, että tämän muutoksen muotoilu vierintälaakeriteollisuudessa edellyttää koko teollisuudenalan sitoutumista, mukaan lukien siihen liittyvä konepajateollisuus.

Lisää uutisia

Supfina on Hero Customer 2024 Siemensin Solid Edge CAD-järjestelmässä.

Supfina on toim...

"Yhtenä johtavista pintakäsittelyratkaisujen toimittajista Supfinan tiimi esittelee innovaation - Supfina Fact -superkäsittelykoneen - kiinnostuneille osapuolille tämän vuoden Global Industrie -messuilla Lyonissa, hallissa 4, osastolla C156."
"Yhtenä johtavista pintakäsittelyratkaisujen tarjoajista Supfinan tiimi neuvoo kiinnostuneita osapuolia yksilöllisesti kaikissa kaksoispintahiontaan liittyvissä kysymyksissä tämän vuoden Grindtec-messuilla Leipzigissa hallissa 5 osastolla E04."
Kyllä, ja useita kertoja!
"Ratkaisuja huipputarkkaan pintakäsittelyyn" - tämä on Supfinan 132 neliömetrin osastolla C10 halli 10:ssä 17.-20. toukokuuta Stuttgartissa järjestettävän GrindingHub-messujen motto.

06.12.2021 02:00

Supfina on erinomainen ...
Supfina voitti 3. sijan tämän vuoden ife Award 2021 -kilpailussa "Innovationspreis Losgröße 1+".