Luettelo

E+E Elektronik GmbH

E+E Elektronik GmbH

  • DIN EN ISO 9001
  • DIN EN ISO 14001
  • IATF 16949

E+E Elektronik GmbH

  • DIN EN ISO 9001
  • DIN EN ISO 14001
  • IATF 16949

01.06.2021 02:06

E+E Elektronik toimittaa kansallisen mittausstandardin CO2-kaasupitoisuudelle

Itävallan metrologian ja maanmittauksen liittovaltion virasto (BEV) on tilannut antureihin erikoistuneen E+E Elektronikin kalibrointilaboratorion toimittamaan CO2-kaasupitoisuuden kansallisen mittausstandardin (etalon). Näin Engerwitzdorfin kalibrointiasiantuntijat ovat maan korkein metrologinen viranomainen myös kosteuden, kastepisteen ja ilman nopeuden jälkeisen fysikaalisen suureen osalta. BEV:n nimeämänä laitoksena E+E Elektronikilla on valtuudet suorittaa näiden fysikaalisten suureiden erityiskalibrointeja kansallisen metrologian laitoksen tasolla.

Kansalliset metrologiainstituutit (NMI) - Itävallassa BEV - tai sen nimeämät laitokset ovat maan metrologian hierarkian huipulla. Tarjoamalla sitovia kansallisia mittausstandardeja (etaloneja) ne varmistavat, että lakisääteinen metrologia liittyy kansainvälisesti tunnustettuun SI-yksikköjärjestelmään, ja takaavat siten maailmanlaajuisesti vertailukelpoiset standardit.

E+E:n kalibrointilaboratorio on hoitanut tätä tärkeää tehtävää kosteuden ja kastepisteen osalta vuodesta 2004 ja ilman nopeuden osalta vuodesta 2011. Huhtikuussa 2021 nimitys myönnettiin myös hiilidioksidikaasun pitoisuudelle.

Nimetty laitos BEV / E+E Elektronik

Nimettynä laitoksena E+E Elektronik on sitoutunut ylläpitämään ja kehittämään edelleen kansallisia etaloneja metrologian nykytilan ja vaatimusten mukaisesti. Tämän edellytyksenä on tarvittavan metrologisen asiantuntemuksen ja laitteiston lisäksi EN ISO/IEC 17025 -standardin mukainen tiukka laadunhallintajärjestelmä. Lisäksi BEV ja kansainväliset kalibrointiasiantuntijat tekevät E+E Elektronikille säännöllisiä valvontatarkastuksia.

Varmistaakseen kansallisten etaloneiden vastaavuuden ja kansainvälisen tunnustamisen E+E Elektronik osallistuu CIPM/BIPM:n (Comité International des Poids et Mesures / Bureau International des Poids et Mesures) tai EURAMET:n (European Association of National Metrology Institutes) tärkeimpiin vertailuihin. Lisäksi E+E Elektronik on edustettuna asianomaisia fysikaalisia suureita käsittelevissä kansainvälisissä metrologian alan komiteoissa.

Nimetyn laitoksen kalibrointi- ja mittauskapasiteetti (CMC-tiedot) on lueteltu BIPM:n Key Comparison Database (KCDB) -tietokannassa nimellä BEV/E+E Elektronik. CIPM:n vastavuoroista tunnustamista koskevan sopimuksen (Mutual Recognition Arrangement, MRA) mukaan E+E Elektronikilla on oikeus käyttää CIPM-MRA-logoa BEV/E+E-kalibrointitodistuksissaan. Tällä logolla varustettujen laitosten kalibrointitodistukset nauttivat korkeinta hyväksyntää, ja ne kiinnostavat erityisesti akkreditoituja kalibrointilaitoksia, koska ne ovat jäljitettävissä kansalliseen metrologian laitokseen.

"Olemme iloisia siitä, että olemme nyt myös BEV:n nimeämä laitos hiilidioksidikaasupitoisuutta, kosteutta, kastepistettä ja ilman nopeutta varten. Se osoittaa jälleen kerran kalibrointilaboratoriomme suuren asiantuntemuksen, josta asiakkaamme ovat hyötyneet jo vuosien ajan", sanoo E+E:n kalibrointilaboratorion johtaja Dietmar Pachinger.

Akkreditoitu kalibrointilaboratorio

Nimettynä laitoksena suoritettavien erikoiskalibrointien lisäksi E+E Elektronik tarjoaa myös akkreditoituja mittalaitekalibrointeja fysikaalisille suureille kosteus, kastepiste, CO2, ilman nopeus, ilmavirta, lämpötila ja paine. Tätä varten E+E Elektronik on akkreditoitu kalibrointilaboratorioksi EN ISO/IEC 17025 -standardin mukaisesti Itävallan kansallisen akkreditointielimen / Digital- ja talousministeriön tunnistenumerolla 0608. Akkreditoitujen kalibrointien ratkaisevana piirteenä - toisin kuin niin sanottujen ISO- tai sisäisten kalibrointien - on mittaustulosten jäljitettävyys kansalliseen standardiin ja siten niiden kansainvälinen vertailukelpoisuus.

Yksityiskohtaiset tiedot E+E:n kalibrointilaboratorion tarjoamista palveluista löytyvät osoitteesta www.eplusecal.com

Lisää uutisia

E+E Elektronikin EE212-kosteus- ja lämpötila-anturi soveltuu vaativiin mittaustehtäviin ilmastotekniikassa, maataloudessa ja lääketeollisuudessa. Modulaarisen anturirakenteen ansiosta anturimoduuli voidaan tarvittaessa vaihtaa helposti suoraan paikan päällä. E+E:n anturipinnoite, laaja valikoima suodatinkorkkeja ja kestävä IP65/NEMA 4 -kotelo takaavat tarkat ja luotettavat mittaukset myös haastavissa työolosuhteissa.